BANJALUKA – Potrošači električne energije u Republici Srpskoj najkasnije će od početka 2011. uz račune za struju da plaćaju i posebnu naknadu za obnovljive izvore energije (OIE).

Koliko će ova naknada opteretiti stanovništvo i privredu još nije poznato, jer zaposleni u resornom ministarstvu trenutno izrađuju uredbu o proizvodnji i potrošnji energije iz OIE i kombinovanoj proizvodnji električne i toplotne energije. Istovremeno će Regulatorna komisija za energiju RS sačiniti pravilnik kojim će biti definisan način ostvarivanja podsticaja za korišćenje energije iz OIE, kvote podsticaja, vremenski period prava na podsticaj i visinu garantovane cene ili premije.

Primera radi, u FBiH potrošači od jula plaćaju naknadu za OIE, tako da domaćinstva plaćaju 0,0001 KM za svaki potrošeni kilovat struje. Za 100 potrošenih kilovata plaća se deset pfeniga. To nije veliko opterećenje, ali visina naknade biće veća iz godine u godinu, tako da će tamošnji potrošači 2020. godine uz račun od četrdesetak maraka za struju plaćati oko sedam, osam KM naknade za OIE.

U Republici Srpskoj se pozivaju na Zakon o energetici kojim je definisano korišćenje obnovljivih izvora energije i efikasna proizvodnja kombinovane električne i toplotne energije. "Na osnovu zakona u toku je i izrada uredbe kojom će biti definisani indikativni ciljevi učešća energije iz obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji energije u RS po godinama do 2020", rekla nam je portparolka Ministarstva industrije i energetike Aleksandra Vukašinović. U roku od deset godina, 2020. godine, planirano je da energija iz obnovljivih izvora učestvuje sa 36 odsto u finalnoj potrošnji električne energije. Taj procenat u RS je 2005. godine, koja se uzima kao referentna godina, bio 36 odsto. U zemljama EU taj prosek pre pet godina iznosio je 8,5 odsto, a planiraju da 2020. energija iz OI učestvuje u potrošnji električne energije sa 20 odsto.

Aleksandar Jegdić iz Regulatorne komisije za električnu energiju RS, koja treba da izradi pravilnik o podsticanju proizvodnje iz OI u Srpskoj, kaže da direktiva EU o OIE ne obavezuje zemlje članice da koriste određenu šemu podrške proizvodnji energije iz OI, već zemlje same mogu da izaberu način koji više odgovara njenim specifičnostima. Najzastupljeniji načini podrške su: garantovana otkupna cena; zeleni sertifikati i obavezne količine i kvote; kombinovani sistemi podsticaja; pomoć kod investiranja i poreske olakšice.

Iskustva nekih evropskih zemalja, poput Nemačke, Španije i Austrije, pokazuju da su primenom garantovanog otkupa po unapred objavljenim i ugovorenim cenama postigle značajan napredak u proizvodnji električne energije iz OI. Zbog specifičnosti elektroenergetskog sistema i iskorišćenosti potencijala, i u RS biće primenjen ovaj model podsticaja. Podsticajne, garantovane otkupne cene biće određene za svaki vid obnovljivog izvora. U sklopu istraživanja potencijala alternativnih izvora energije i promocije OIE, resorno ministarstvo je uradilo određene studije. U saradnji sa vladom Španije urađena je studija o mogućnosti korišćenja i razvoja solarne energije i urađena su dva pilot projekta. Iz donacije vlade Nemačke urađena je studija o korišćenju vetropotencijala u RS, napravljen atlas vetrova. U okviru saradnje sa Asocijacijom evropskih regija urađena je studija o proceni potencijala biomase i mogućnosti proizvodnje toplotne i električne energije korišćenjem biomase. Predstavnici resornog ministarstva potpisali su više od stotinu ugovora o dodeli koncesija za izgradnju malih hidroelektrana sa koncesionarima. "Početak proizvodnje u tim HE je usporen zbog problema investiranja, priključaka na mrežu, izmena planova, administrativnih prepreka u opštinama…", tvrde u resornom ministarstvu.

Neiskorišćen potencijal

Dva osnovna obnovljiva izvora energije u BiH su energija vode za proizvodnju električne energije i biomasa za proizvodnju toplotne energije. Hidropotencijal se iskorišćava uglavnom u velikim hidroelektranama, dok korišćenje biomase podrazumeva iskorišćavanje drveta kao čvrstog goriva u domaćinstvima i lokalnim kotlovnicama bez kontrole i granica. Strategijom razvoja energetike RS do 2030. predviđeni su ciljevi za razne vrste OIE u različitim scenarijama prema raspoloživim potencijalima malih HE, solarna, energija vetra, biomasa i geotermalna energija.

Izvor EuroBlic