Udruženje ekonomista RS SWOT je 23. i 24. maja u Banjaluci organizovalo konferenciju pod nazivom „Aktuelne teme iz oblasti osiguranja i bankarstva. Dvodnevnoj konferenciji je prisustvovalo više od 50 učesnika iz sektora osiguranja i bankarstva, te iz regulatornih agencija za ove oblasti. 

Na konferenciji je prezentovalo 14 predavača, od akademskih radnika, preko direktora firmi, predstavnika regulatora, predstavnika međunarodnih finansijskih organizacija do rukovodilaca u organizacijama iz branši osiguranja i bankarstva.

Dok je drugi dan konferencije bio usmjeren na banke, prvog dana su tema bile evropske direktive i praksa posredovanja u osiguranju u EU i našem regionu, pravni okvir u RS i FBiH i tumačenje postojećih nedoumica u oblasti posredovanja u  osiguranju, odnosi između brokera i osiguravajućih kuća.

Na tu temu su govorili prof.dr Jovan Slavnić iz Udruženja za pravo osiguranja Srbije, koji je otvorio konferenciju sa temom "Evropske direktive i praksa posredovanja u osiguranju u EU i našem regionu". Nakon njega su izlagali Jasenko Brkić iz brokerskog društva u osiguranja VIPOX, Jagoda Šušnica, pravni savjetnik u Agenciji za osiguranje RS, Emina Sinanović, voditelj Odjeljenja pravnih poslova u Agenciji za nadzor osiguranja FBiH, Zoran Vučenović, predsjednik Udruženja posrednika u osiguranju RS, i Ljiljana Sokolić, ombudsman u Agenciji za osiguranje RS.

Vladimir Rudić, ombudsman za bankarski sistem RS, istakao je da je od uvođenja izmijenjenih odredaba Zakona o bankama RS institucija ombudsmana zaprimila svega devet prigovora, koji su se najvećim dijelom odnosili na prijevremenu otplatu kredita i na različito tumačenje vremenskog važenja zakona.

Drugi dan konferencije, posvećen temi „Zaštita potrošača finansijskih proizvoda“ je otvorila mr Snjezana Rudić, pomoćnik Ministra finansija u Vladi Republike Srpske, sa temom „Evropske direktive vezane za zaštitu potrošača finansijskih proizvoda i naš pravni okvir". Nakon nje su izlagali g-đa Ljiljana Sokolić, ombudsman u Agenciji za osiguranje RS, g.Vlado Rudić, ombudsman u Agenciji za bankarstvo RS, dr SlobodanStanišić, advokat, gdin Milan S. Kajtez, šefPravne podrške korporativnom bankarstvu u UniCredit Bank a.d. Banja Luka, gdin Darko Stupar, COFUS, g-đica NatašaGoronja, predstavnik IFC-,i dr Marko Đogo, predsjednik Sekcije za bankarstvo u Udruženju ekonomista RS SWOT


Marko Đogo, predsjednik Sekcije za bankarstvo u Udruženju ekonomista RS – SWOT, ocijenio je da građani RS kao korisnici finansijskih usluga u narednim godinama moraju povećati stepen finansijske pismenosti.

 "Finansijska pismenost znači posjedovanje znanja za donošenje racionalnih finansijskih usluga. Ovakav vid edukacije je proces koji je u zemljama Zapada trajao decenijama, dok se njome kod nas bavimo ozbiljno tek od vremena početka svjetske ekonomske krize", kazao je Đogo.

Korisnici usluga su sve pismeniji, ali je i dalje neophodno uraditi mnogo na smanjenju informacionog jaza između građana klijenata i finansijskih institucija, potrebno je napraviti neke izmjene u zakonskim rješenjima u oblasti osiguranja i bankarstva – neki su od zaključaka dva okrugla stola, koja su održanau okviru konferencije.

PREZENTACIJE:

Evropske direktive i praksa posredovanja u EU

 

EU direktive IMD I vs IMD II

 

Pravni okvir za rad posrednika u Federaciji BIH

 

Posrednici u osiguranju - Pravila poslovanja

 

Posrednici i Društva za osig. konkurencija ili partneri

 

Budućnost u novim kanalima prodaje osiguranja

 

Zastita korisnika finansijskih usluga - EU direktive

 

Finansijska edukovanost klijenata

 

Finansijska (ne)pismenost u BiH

 

Finansijsko opismenjavanja u EU  

 

Izmjene Zakona o bankama 

 

.Prava osiguranika

 

Ombdusman za bankarski sistem RS

 

Iskustva ombdusmana u osiguranju

 

GALERIJA:

 

 

Izvor : SWOT