Nagradni konkurs za najbolji novinski članak ili TV prilog koji se tematski bavi problemom crnog tržišta duvanskih proizvoda u BiH u organizaciji Udruženje ekonomista RS SWOT i Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) završen je izborom najboljih radova. Na konkurs je stiglo 12 radova, a žiri koji su sačinjavali predsjednik žirija Ratko Kovačević načelnik odjeljenja za

Udruženje ekonomista RS SWOT i Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH organizuju nagradni konkurs za najbolji novinski članak ili TV prilog koji se tematski bavi problemima crnog tržišta duvanskih proizvoda u BiH. Član žirija, osim predstavnika Udruženja ekonomista SWOT i UIO BiH, biće i predstavnik Udruženja novinara BiH – Klub novinara Banja Luka, i nezavisni

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjaluci i Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT, zajednički su objavili knjigu prof. dr Saše Petkovića “Preduzetništvo i inovacije u digitalnoj eri”. Učestvovanjem u ovom suizdavačkom poduhvatu, Udruženje ekonomista RS SWOT nastavlja sa ispunjavanjem svoje misije u podršci razvoja ekonomske misli. Kako bi doprli do što većeg broja čitalaca knjiga je publikovana

Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT je izdavač knjige docenta dr Miloša Grujića i mr Dragan Janjića “Standardi, specifičnosti i anomalije tržišta kapitala u zemljama u razvoju”. Ova publikacije je predložena sa sufinansiranje na Konkursu za sufiansiranje naučnih pubikacija Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske u decembru 2020. godine. Ovim izdavačkim

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjaluci i Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT, zajednički su objavili knjigu prof. dr Saše Petkovića “Preduzetništvo i inovacije u digitalnoj eri”. Učestvovanjem u ovom suizdavačkom poduhvatu, Udruženje ekonomista RS SWOT nastavlja sa ispunjavanjem svoje misije u podršci razvoja ekonomske misli. “Nakon deset godina profesorskog i istraživačkog rada na grupi predmeta iz

BANJA LUKA – U izdanju Udruženja ekonomista RS SWOT izašao je četvrti broj stručnog časopisa “Journal of Contemporary Economics” u kojem su svoje radove objavili:  Dragan Jović, Boris Srdić, Dragan Janjić, Miloš Grujić i Perica Rajčević. Objavljeni radovi se bave aktuelnim temama, te su tako dva rada posvećena problemima koje je prouzrokovala pandemija virusa COVID

Izvršni direktor Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT Saša Grabovac i dekan Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina, Univerziteta u Istočnom Sarajevu dr Vesna Petrović, potpisali su sporazum o saradnji. Sporazum je potpisan u cilju stvaranja uslova za saradnju u primjerima zajedničkog interesa, uvažavajući želju za daljim razvojem međusobno korisne saradnje, poštujući odgovarajuće zakone i norme domaćeg prava

BANJALUKA – Udruženje ekonomista RS SWOT i Ekonomska škola Banjaluka potpisali su Sporazum o međusobnoj saradnji. Ovaj Sporazum o saradnji sa namenom stvaranja uslova za saradnju u primjerima zajedničkog interesa i uvažavajući želju za daljim razvojem međusobno korisne saradnje, potpisali su Saša Grabovac izvršni direktor Udurženje ekonomista RS SWOT i Sonja Tomaš – Miskin direktor

Udruženje ekonomista RS SWOT je ponosni partner PowerUP programa kojeg pokreće Svjetska banka, finansira Europska unija u okviru Programa za razvoj i inovacije preduzeća Zapadnog Balkana (WB EDIF), te provodi globalna konsultantska kompanija Deloitte. • Da li ste inovativna kompanija koja je u potrazi za novim načinima povećanja baze klijenata ili unapređenja svog poslovnog modela?

Udruženje ekonomista RS SWOT i Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO) su u skladu sa potpisanim sporazumom o saradnji,  osmislili i pokrenuli realizaciju kampanje „Stop švercu“. Cilj kampanje je podizanje svijesti o ogromnoj ekonomskoj šteti koju trpe svi građani BiH usljed velikog obima nelegalnog prometa robama i uslugama, a što za direktnu posljedicu ima smanjenje