Na samom početku, poslije pozdravnog govora članova Udruženja ekonomista RS „SWOT“, uvodničar g-din Ranko Travar (direktor preduzeća za reviziju i konsalting „Deloitte“ d.o.o. Banjaluka) je u svojoj prezentaciji apostrofirao nekoliko problema.

BANJALUKA – Dugotrajni pad prometa na Banjalučkoj berzi nije rezultat samo svjetske finansijske krize, već prije svega unutrašnjih razloga među kojima dominira neefikasno poslovanje akcionarskih društava i nizak nivo korporativnog upravljanja.

BANJALUKA, 08.12.2008. – Osnivanje prvih privatnih dobrovoljnih penzionih fondova u RS može se očekivati već od polovine iduće godine, kada na snagu stupa zakon o tim fondovima.

Dana 15.10.2008. godine u prostorijama Vlade RS , Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT , Sekcija za bankarstvo, održalo je je Okrugli sto na temu : „Uzroci povećanja kamatnih stopa , perspektive njihovog daljeg kretanja i amortizovanje njihovog negativnog uticaja na privredna kretanja u RS“ .

Vlasti u RS moraju podržati strukturalni razvoj malog i srednjeg preduzetništva kako bi on postao kičma razvoja privrede, jer se samo na taj način može riješiti problem nezaposlenosti.

Tržište osiguranja u RS je slabo razvijeno i nalazi se na margini, iako je ta industrija veoma bitna grana privrede svake države, ocijenio je juče Borko Popović, predsjednik Udruženja osiguravajućih društava RS, objavile su Nezavisne novine.

Tržište osiguranja u RS je slabo razvijeno i nalazi se na margini, iako je ta industrija veoma bitna grana privrede svake države, ocijenio je juče Borko Popović, predsjednik Udruženja osiguravajućih društava RS, objavile su Nezavisne novine.