Udruženje ekonomista RS – SWOT je 11. marta u hotelu „Jelena“ u Brčkom i 21. marta u hotelu „Termag“ na Jahorini organizovalo seminare, koji su bili posvećeni novom Zakonu o javnim nabavkama. Predavači na seminarima, kojima je prisustvovalo više od 90 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija i poslovne zajednice, bili su g-đa Dragana Ribić,

BANJALUKA – Udruženje ekonomista RS SWOT organizovalo je 7. marta u Banjoj Luci, u hotelu “Bosna”, prezentaciju o izmjenama Zakona o reviziji javnog sektora, kao i prezentaciju jedinstvenog portala javnih institucija u Republici Srpskoj www.institucije.org. Prezentaciji je prisustvovalo oko 30 učesnika iz javnih preduzeća, opština i gradova, Republičkog tužilaštva, Glavne službe za reviziju javnog sektora

Udruženje ekonomista RS – SWOT je 21. februara u hotelu „Bosna“ u Banjaluci organizovalo seminar, koji je bio posvećeni novom Zakonu o javnim nabavkama. Predavači na seminaru, kojem je prisustvovalo više od 100 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija i poslovne zajednice, bili su g-đa Dragana Ribić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH, i

U organizaciji Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT i uz podršku Kabineta Predsjednika Republike Srpske, u Tesliću je održana konferencija “Investicije kao najvažniji generator ekonomskog razvoja – kako ih privući?”.

Udruženje ekonomista RS SWOT organizovalo je 20.11.2013. godine u Brčkom, u hotelu Jelena, seminar posvećen Nacrtu novog zakona o javnim nabavkama, lancu nabavke i najčešćim razlozima za poništenje postupaka javnih nabavki. Predavači na seminaru, kojem je prisustvovalo 65 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija i poslovne zajednice bili su: g-đa Đinita Fočo, direktor Agencije za javne nabavke

Nakon završetka izrade "Predstudije razvoja poslovnih zona u Istočnom Sarajevu", Udruženje eknomista RS SWOT održalo je prezentaciju 23.10.2013 godine u prostorijama Administrativnog centra grada Istočno Sarajevo.  Pet opština iz sastava grada Istočno Sarajevo je kandidovalo oko dvadeset lokacija koje su tretirane navedenom predstudijom. Identifikovano je pet poslovnih zona na teritoriji grada, gdje bi ulaganjem 22

SWOT-okrugli-sto

Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT , u Banjaluci je u petak održalo seminar za predstavnike medija „Izvještavanje o finansijskim izvještajima opština i javnih preduzeća“. Seminar je organizovan u okviru projekta „Praćenje i analiza transparentnosti finansiranja javnih institucija i opština u Republici Srpskoj“, čija je svrha primjena i uspostavljanje transparentnog i otvorenog procesa finansiranja za jedinice

Udruženje ekonomista RS SWOT je 23. i 24. maja u Banjaluci organizovalo konferenciju pod nazivom „Aktuelne teme iz oblasti osiguranja i bankarstva. Dvodnevnoj konferenciji je prisustvovalo više od 50 učesnika iz sektora osiguranja i bankarstva, te iz regulatornih agencija za ove oblasti.  Na konferenciji je prezentovalo 14 predavača, od akademskih radnika, preko direktora firmi, predstavnika

Udruženje ekonomista RS – SWOT je 6. i 20. marta u Banjaluci i Bijeljini organizovalo seminare koji su bili posvećeni novom uputstvu u Zakonu o javnim nabavkama, preporukama za izradu tenderske dokumentacije, kao i bitnim elementima praćenja izvršenja ugovora.