SWOT - Seminar Zakon o Javnim nabavkama u praksi - Jun 2016

Udruženje ekonomista RS – SWOT je 07. juna u hotelu „Jelena“ u Brčkom i 09. juna u hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci organizovalo seminar pod nazivom „Zakon o Javnim nabavkama u praksi“. Seminarima je prisustvovalo više od  50 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija i poslovne zajednice. Predavači su bili su g-đa Dragana Ribić, pomoćnik

Udruženje ekonomista Republike Srpske – SWOT je, pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, 20. i 21. aprila u hotelima “Termag” i “Vučko” na Jahorini organizovao prvi “Jahorina ekonomski forum 2016”.  Forum je okupio više od 300 domaćih i stranih privrednika, finansijskih stručnjaka, akademika, univerzitetskih profesora, zvaničnika RS i BiH, te predstavnika diplomatskog kora.  Skup je kroz

SWOT - Seminar “Novi Zakon o Radu - Primjena" - Mart 2016.

  Udruženje ekonomista RS SWOT je 1. marta u hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci organizovalo seminar pod nazivom primjena novog Zakona o radu u Republici Srpskoj i izmjenama u odnosu na prethodni Zakon. Seminarima je prisustvovalo više od 140 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija i poslovne zajednice. Predavači su bili: g-đa, Mira Vasić, pomoćnik

SWOT - Seminar - Multilateralne kompenzacije

  Udruženje ekonomista RS SWOT je tokom oktobra, u saradnji sa Banjalučkom berzom i Monet Broker-om, održalo tri jednodnevna seminara sa temom "Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije". Seminari su održani u Banjaluci (hotel Bosna), Bijeljini (Etno selo Stanišići) i Istočnom Sarajevu (Ekonomski fakultet). Predavači na seminarima su bili: Milan Božić, direktor

U Banjaluci, u velikoj sali hotela Bosna dana 12.05.2015. Udruzenje ekonomista RS – SWOT organizovalo je seminar posvećen primjeni Novog  Zakona o javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na podzakonska akta, najnovijim stavovima Agencije za javne nabavke BiH po pojedinim spornim pitanjima iz Zakona i primjeni novog Zakona u institucijama osnovnog, srednjeg i predškolskog obrazovanja, te kulturnim ustanovama.   Teme seminara su

  Udruženje ekonomista RS – SWOT je 17. februara u hotelu „Jelena“ u Brčkom organizovalo seminar "Novi Zakon o javnim nabavkama" Predavači na seminaru, kojem je prisustvovalo 50 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija su bili: prof. dr Duško Šnjegota, Glavni revizor službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske Dragana Kovačević, ovlašteni predavač iz oblasti javnih

Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT organizovalo je u Petak 14. novembra u Hotelu Talija Okrugli sto na temu jačanja uloge interne revizije u javnom sektoru Republike Srpske. Ovaj skup organizovan je u okviru projekta Praćenja i analize transparentnosti finansiranja javnih preduzeća i opština u Republici Srpskoj, podržanog od strane Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i

SWOT-seminar-Zakon o javnim nabavkama

Udruženje ekonomista RS – SWOT je 14. oktobra u hotelu „Jelena“ u Brčkom i 21. oktobra u hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci organizovalo seminar pod nazivom „Novi instituti i rješenja u novom Zakonu o Javnim nabavkama“. Seminarima je prisustvovalo više od 140 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija i poslovne zajednice. Predavači su bili su

U Tesliću je 20. i 21.06.2014 godine, u sklopu projekta „ Praćenje i analiza transparentnosti finansiranja javnih institucija i opština u Republici Srpskoj“ održana radionica na temu Finansijsko izvještavanje javnih preduzeća i lokalnih zajednica-mamac za medijsku priču. Svrha radionice je bilo upoznavanje medija sa finansijskim izvještajima javnih preduzeća, načini istraživanja kao i upoznavanjem sa korišćenjem

U Banjoj Luci je 13.06.2014 godine, u sklopu projekta „ Praćenje i analiza transparentnosti finansiranja javnih institucija i opština u Republici Srpskoj“ održan okrugli sto na temu Uloga i značaj interne revizije kao instrumenta kontrole javnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave. Svrha okruglog stola je kreiranje radne grupe koja će analizirati trenutno stanje u oblasti