Udruženje ekonomista RS – SWOT, pod pokroviteljstvom predsjednika RS, organizovalo je 27. i 28. aprila 2017. godine Jahorina ekonomski forum 2017. pod nazivom “Razvojne šanse malih ekonomija”. Forum je okupio više od 400 domaćih i stranih privrednika, finansijskih stručnjaka, univerzitetskih profesora, zvaničnika RS i BiH, te predstavnika diplomatskog kora. Skup je kroz plenarnu sjednicu i

Na Jahorini će 27. i 28. aprila, pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, a u organizaciji Udruženja ekonomista RS SWOT, biti održan „Jahorina ekonomski forum 2017“ , pod nazivom “Razvojne šanse malih ekonomija”. Ove godine će pored predsjednika RS, učešće u radu Foruma uzeti i član Predsjedništva BiH Dragan Čović, prof. dr Aleksandar

Udruženje ekonomista RS – SWOT organizovalo je 28.02.2017. godine seminar na temu “Javne nabavke” u hotelu “Jelena” u Brčkom. Seminaru je prisustvovalo više od 50 učesnika iz javnih institucija i poslovne zajednice. Predavači na seminaru su bili: G-đa Dragana Kovačević, ovlašteni predavač iz oblasti javnih nabavki. G-đa mr Brankica Šarić, ovlašteni predavač iz oblasti javnih nabavki. G-đa

Udruženje ekonomista RS – SWOT je 09. decembra u hotelu „ Bosna “ organizovalo seminar posvećeni aktuelnim temama iz oblasti javnih nabavki kroz primjere iz prakse i specifičnim problemima primjene Zakona o radu. Predavači na seminaru, kojem je prisustvovalo 50 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija bili su g-đa Dragana Ribić, pomoćnik direktora Agencije za

SWOT - Seminar Zakon o Javnim nabavkama u praksi - Jun 2016

Udruženje ekonomista RS – SWOT je 07. juna u hotelu „Jelena“ u Brčkom i 09. juna u hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci organizovalo seminar pod nazivom „Zakon o Javnim nabavkama u praksi“. Seminarima je prisustvovalo više od  50 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija i poslovne zajednice. Predavači su bili su g-đa Dragana Ribić, pomoćnik

Udruženje ekonomista Republike Srpske – SWOT je, pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, 20. i 21. aprila u hotelima “Termag” i “Vučko” na Jahorini organizovao prvi “Jahorina ekonomski forum 2016”.  Forum je okupio više od 300 domaćih i stranih privrednika, finansijskih stručnjaka, akademika, univerzitetskih profesora, zvaničnika RS i BiH, te predstavnika diplomatskog kora.  Skup je kroz

SWOT - Seminar “Novi Zakon o Radu - Primjena" - Mart 2016.

  Udruženje ekonomista RS SWOT je 1. marta u hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci organizovalo seminar pod nazivom primjena novog Zakona o radu u Republici Srpskoj i izmjenama u odnosu na prethodni Zakon. Seminarima je prisustvovalo više od 140 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija i poslovne zajednice. Predavači su bili: g-đa, Mira Vasić, pomoćnik

SWOT - Seminar - Multilateralne kompenzacije

  Udruženje ekonomista RS SWOT je tokom oktobra, u saradnji sa Banjalučkom berzom i Monet Broker-om, održalo tri jednodnevna seminara sa temom "Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije". Seminari su održani u Banjaluci (hotel Bosna), Bijeljini (Etno selo Stanišići) i Istočnom Sarajevu (Ekonomski fakultet). Predavači na seminarima su bili: Milan Božić, direktor

U Banjaluci, u velikoj sali hotela Bosna dana 12.05.2015. Udruzenje ekonomista RS – SWOT organizovalo je seminar posvećen primjeni Novog  Zakona o javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na podzakonska akta, najnovijim stavovima Agencije za javne nabavke BiH po pojedinim spornim pitanjima iz Zakona i primjeni novog Zakona u institucijama osnovnog, srednjeg i predškolskog obrazovanja, te kulturnim ustanovama.   Teme seminara su

  Udruženje ekonomista RS – SWOT je 17. februara u hotelu „Jelena“ u Brčkom organizovalo seminar "Novi Zakon o javnim nabavkama" Predavači na seminaru, kojem je prisustvovalo 50 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija su bili: prof. dr Duško Šnjegota, Glavni revizor službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske Dragana Kovačević, ovlašteni predavač iz oblasti javnih