Konferencija o elektroenergetskom sektoru RS: Stanje i perspektive daljnjeg razvoja – iskustva iz reU organizaciji Udruženja ekonomista Republike Srpske „SWOT“ i Elektroprivrede Republike Srpske u Trebinju je 2. septembra , pred više od 50 učesnika , održana konferencija pod nazivom :„Elektroenergetski sektor RS: Stanje i perspektive daljnjeg razvoja – iskustva iz regiona“.

Udruženje ekonomista RS SWOT je, u saradnji sa Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka, organizovalo dodjelu knjiga najboljim učenicima srednje Ekonomske škole u Banjoj Luci.

Udruženje ekonomista RS – SWOT organizovalo je 13. maja u Bijeljini seminar “Zakon o privrednim društvima ” kojem je prisustvovalo oko 70 polaznika, od privrednika do službenika javnog sektora

Dana 30.04.2010. održana je III Skupština Udruženja.   Sjednici Skupštine prisustvovalo је 30 članova što је bio dovoljan uslov (kvorum)  da Skupština otpočne sa radom. Nakon usvajanja izvoda zapisnika sa Druge Skupštine Udruženja razmatrane su i usvojene informacije o novoformiranim sekcijama Udruženja. U daljem radu, Skupština je usvojila odluku o ostavci člana Nenada Račića kao

Udruženje ekonomista RS SWOT je u saradnji sa organizacijom Friedrich Ebert Stiftung, 08.04.2010.g održalo drugu po redu panel diskusiju na temu: «Tržište rada u BiH: srednjoročni izgledi i uloga ekonomske politike.»

Udruženje ekonomista RS SWOT je u saradnji sa organizacijom Friedrich Ebert Stiftung, 31.03.2010.g održalo cjelodnevnu panel diskusiju na temu: «Tržište rada u BiH: srednjoročni izgledi i uloga ekonomske politika.»

U Banjaluci i Istočnom Sarajevu , Udruženje je organizovalo seminare o javnim nabavkama u osnovnim i srednjim školama u RS sa posebnim osvrtom na organizovanje ekskurzija, izleta i škola u prirodi.

BANJALUKA – Udruženje ekonomista RS – SWOT organizovalo je 24. decembra u Banjaluci seminar “Zakon o privrednim društvima – početak primjene” kojem je prisustvovalo oko 140 polaznika, od privrednika do službenika javnog sektora.

Pozivamo Vas da prisustvujete seminaru koji će biti posvećen Zakonu o privrednim društvima (ZPD), koji se počinje primjenjivati od 1. januara 2010. godine.

JAHORINA – Cilj seminara "Osiguranje kao predmet javnih nabavki" koji su organizovali Udruženje ekonomista RS SWOT i Agencija za osiguranje RS, a koji je danas održan na Jahorini pred više od šesdeset polaznika, bilo je isticanje nabavki usluga osiguranja kroz procese javnih nabavki.