Udruženje ekonomista RS SWOT je u saradnji sa organizacijom Friedrich Ebert Stiftung, 31.03.2010.g održalo cjelodnevnu panel diskusiju na temu: «Tržište rada u BiH: srednjoročni izgledi i uloga ekonomske politika.»

U Banjaluci i Istočnom Sarajevu , Udruženje je organizovalo seminare o javnim nabavkama u osnovnim i srednjim školama u RS sa posebnim osvrtom na organizovanje ekskurzija, izleta i škola u prirodi.

BANJALUKA – Udruženje ekonomista RS – SWOT organizovalo je 24. decembra u Banjaluci seminar “Zakon o privrednim društvima – početak primjene” kojem je prisustvovalo oko 140 polaznika, od privrednika do službenika javnog sektora.

Pozivamo Vas da prisustvujete seminaru koji će biti posvećen Zakonu o privrednim društvima (ZPD), koji se počinje primjenjivati od 1. januara 2010. godine.

JAHORINA – Cilj seminara "Osiguranje kao predmet javnih nabavki" koji su organizovali Udruženje ekonomista RS SWOT i Agencija za osiguranje RS, a koji je danas održan na Jahorini pred više od šesdeset polaznika, bilo je isticanje nabavki usluga osiguranja kroz procese javnih nabavki.

U organizaciji Udruženja ekonomista RS – SWOT i fondacije Friedrich Ebert Stiftung BiH održan je stručni seminar na temu “Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou”.

Druženje članova Swot-a, petak 09.10.2009.

Udruženje ekonomista RS „SWOT“, uz podršku Njemačkog društva za tehničku pomoć GTZ, organizovalo je seminar sa radnim naslovom “Koraci pri osnivanju poslovnih zona u RS – problemi lokalnih zajednica”. Seminar je održan 09. juna 2009. godine u zgradi ATV-a u Banjaluci i prisustvovalo mu je oko 40 polaznika, što je definitivno nadmašilo očekivanja organizatora, posebno