Udruženja ekonomista RS „SWOT“ zajedno sa Beogradskom bankarskom akademijom veoma uspješno je organizovalo seminar sa temama iz oblasti osiguranja

Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT 04.04.2008. organizovalo je u Banskom Dvoru, Banja Luka Donatorsko veče čime je zaokružena donatorsku akcija Ekonomisti ekonomistima, pomozimo zdravstvu Republike Srpske. Cilj akcije je bio obezbjeđivanje potrebne računarske opreme ekonomskom sektoru Kliničkog centra Banjaluci. Kliničkom centru je isporučena oprema u vrijednosti 25 000 KM .

Udruženje je osnovano 13.09.2007. godine na osnivačkoj Skupštini u Banjoj Luci. Inicijativa za osnivanje Udruženja je potekla od jedne generacije studenata sa Banjalučkog Ekonomskog fakulteta koji su studirali i okončali studije u periodu od 1992-2000. godine.

Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT organizovalo je seminar iz oblasti javnih nabavki. Seminar je održan 25.03.2009. u prostorijama Univerziteta za poslovne studije Banjaluka.

Udruženja ekonomista RS „SWOT“ organizovalo je seminar sa temama iz oblasti poreza.

Na samom početku, poslije pozdravnog govora članova Udruženja ekonomista RS „SWOT“, uvodničar g-din Ranko Travar (direktor preduzeća za reviziju i konsalting „Deloitte“ d.o.o. Banjaluka) je u svojoj prezentaciji apostrofirao nekoliko problema.

BANJALUKA – Dugotrajni pad prometa na Banjalučkoj berzi nije rezultat samo svjetske finansijske krize, već prije svega unutrašnjih razloga među kojima dominira neefikasno poslovanje akcionarskih društava i nizak nivo korporativnog upravljanja.

BANJALUKA, 08.12.2008. – Osnivanje prvih privatnih dobrovoljnih penzionih fondova u RS može se očekivati već od polovine iduće godine, kada na snagu stupa zakon o tim fondovima.

Dana 15.10.2008. godine u prostorijama Vlade RS , Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT , Sekcija za bankarstvo, održalo je je Okrugli sto na temu : „Uzroci povećanja kamatnih stopa , perspektive njihovog daljeg kretanja i amortizovanje njihovog negativnog uticaja na privredna kretanja u RS“ .