Novi zakon o javnim nabavkama je u pripremi, a rješenja koja će biti sadržana u njemu su interesantna za sve one koji se bave ovom problematikom. Zbog aktuelnosti teme i teškoća sa kojima se ugovorni organi svakodnevno susreću u procesu javnih nabavki, Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT je organizovalo seminar vezan za nacrt novog Zakona

Udruženje ekonomista RS SWOT izdalo je treći broj kvartalnog ekonomskog monitora sa osnovnim makroekonomskim pokazateljima u prethodnom periodu.

Udruženje ekonomista RS SWOT organizuje seminar koji je posvećen temama a tiču se "Rješavanja najčešćih problema u procesu javnih nabavki" koji će se održati u Banjaluci i u Brčkom.

Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT objavilo je drugi broj kvartalnog monitora za koji vjerujemo da će izazvati veliku pažnju kao i prvi broj.

Udruženje ekonomista RS SWOT u saradnji sa Institutom ekonomskih nauka Beograd, a uz podršku Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Agencije za osiguranje Republike Srpske organizovalo je seminar na temu "Nove mogućnosti razvoja finansijskog sektora u BiH i RS"

Udruženje ekonomista Republike Srpske – SWOT objavilo je prvi broj kvartalnog ekonomskog monitora.