Udruženje ekonomista RS SWOT organizuje seminar koji je posvećen temama a tiču se "Rješavanja najčešćih problema u procesu javnih nabavki" koji će se održati u Banjaluci i u Brčkom.

Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT objavilo je drugi broj kvartalnog monitora za koji vjerujemo da će izazvati veliku pažnju kao i prvi broj.

Udruženje ekonomista RS SWOT u saradnji sa Institutom ekonomskih nauka Beograd, a uz podršku Agencije za bankarstvo Republike Srpske i Agencije za osiguranje Republike Srpske organizovalo je seminar na temu "Nove mogućnosti razvoja finansijskog sektora u BiH i RS"

Udruženje ekonomista Republike Srpske – SWOT objavilo je prvi broj kvartalnog ekonomskog monitora.

Konferencija o elektroenergetskom sektoru RS: Stanje i perspektive daljnjeg razvoja – iskustva iz reU organizaciji Udruženja ekonomista Republike Srpske „SWOT“ i Elektroprivrede Republike Srpske u Trebinju je 2. septembra , pred više od 50 učesnika , održana konferencija pod nazivom :„Elektroenergetski sektor RS: Stanje i perspektive daljnjeg razvoja – iskustva iz regiona“.

Udruženje ekonomista RS SWOT je, u saradnji sa Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka, organizovalo dodjelu knjiga najboljim učenicima srednje Ekonomske škole u Banjoj Luci.

Udruženje ekonomista RS – SWOT organizovalo je 13. maja u Bijeljini seminar “Zakon o privrednim društvima ” kojem je prisustvovalo oko 70 polaznika, od privrednika do službenika javnog sektora

Dana 30.04.2010. održana je III Skupština Udruženja.   Sjednici Skupštine prisustvovalo је 30 članova što је bio dovoljan uslov (kvorum)  da Skupština otpočne sa radom. Nakon usvajanja izvoda zapisnika sa Druge Skupštine Udruženja razmatrane su i usvojene informacije o novoformiranim sekcijama Udruženja. U daljem radu, Skupština je usvojila odluku o ostavci člana Nenada Račića kao

Udruženje ekonomista RS SWOT je u saradnji sa organizacijom Friedrich Ebert Stiftung, 08.04.2010.g održalo drugu po redu panel diskusiju na temu: «Tržište rada u BiH: srednjoročni izgledi i uloga ekonomske politike.»