Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjaluci i Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT, zajednički su objavili knjigu prof. dr Saše Petkovića “Preduzetništvo i inovacije u digitalnoj eri”. Učestvovanjem u ovom suizdavačkom poduhvatu, Udruženje ekonomista RS SWOT nastavlja sa ispunjavanjem svoje misije u podršci razvoja ekonomske misli. “Nakon deset godina profesorskog i istraživačkog rada na grupi predmeta iz

BANJA LUKA – U izdanju Udruženja ekonomista RS SWOT izašao je četvrti broj stručnog časopisa “Journal of Contemporary Economics” u kojem su svoje radove objavili:  Dragan Jović, Boris Srdić, Dragan Janjić, Miloš Grujić i Perica Rajčević. Objavljeni radovi se bave aktuelnim temama, te su tako dva rada posvećena problemima koje je prouzrokovala pandemija virusa COVID

Izvršni direktor Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT Saša Grabovac i dekan Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina, Univerziteta u Istočnom Sarajevu dr Vesna Petrović, potpisali su sporazum o saradnji. Sporazum je potpisan u cilju stvaranja uslova za saradnju u primjerima zajedničkog interesa, uvažavajući želju za daljim razvojem međusobno korisne saradnje, poštujući odgovarajuće zakone i norme domaćeg prava

BANJALUKA – Udruženje ekonomista RS SWOT i Ekonomska škola Banjaluka potpisali su Sporazum o međusobnoj saradnji. Ovaj Sporazum o saradnji sa namenom stvaranja uslova za saradnju u primjerima zajedničkog interesa i uvažavajući želju za daljim razvojem međusobno korisne saradnje, potpisali su Saša Grabovac izvršni direktor Udurženje ekonomista RS SWOT i Sonja Tomaš – Miskin direktor

Udruženje ekonomista RS SWOT je ponosni partner PowerUP programa kojeg pokreće Svjetska banka, finansira Europska unija u okviru Programa za razvoj i inovacije preduzeća Zapadnog Balkana (WB EDIF), te provodi globalna konsultantska kompanija Deloitte. • Da li ste inovativna kompanija koja je u potrazi za novim načinima povećanja baze klijenata ili unapređenja svog poslovnog modela?

Udruženje ekonomista RS SWOT i Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO) su u skladu sa potpisanim sporazumom o saradnji,  osmislili i pokrenuli realizaciju kampanje „Stop švercu“. Cilj kampanje je podizanje svijesti o ogromnoj ekonomskoj šteti koju trpe svi građani BiH usljed velikog obima nelegalnog prometa robama i uslugama, a što za direktnu posljedicu ima smanjenje

BANJA LUKA – U izdanju Udruženja ekonomista RS SWOT izašao je treći broj stručnog časopisa “Journal of Contemporary Economics” u kojem su svoje radove objavili:  Miodrag Zec, Ognjen Radonjić, Dragan Lončar, Filip Stojanović, Dragan Janjić, Vladimir Stanimirović, Dražen Marijanac. Objavljeni radovi se bave aktuelnim temama, te su tako dva rada posvećena problemima koje je prouzrokovala

BANJA LUKA – Udruženje ekonomista RS SWOT nagradilo je laptopom Milicu Tutorić, učenika generacije Ekonomske škole u Banja Luci. Saša Grabovac izvršni direktor Udruženja ekonomista RS SWOT kazao je u svom obraćanju, nakon dodjele nagrade, da se u javnosti često može čuti da ima višak ekonomista i da za njih nema posla, ali da se

U 2019. godini Udruženje ekonomista Republike Srpske i Ekonomski fakultet u Istočnom Sarajevu sklopili su sporazom o saradnji. Kao jedan od plodova te saradnje, prije par dana,  svjetlost dana ugledala je knjiga Vodič kroz finansijski sistem Republike Srpske i Bosne i Hercegovine autora prof. dr Marka Đoga, doc. dr Boška Mekinjića i dr Miloša Grujića.

Udruženje ekonomista RS SWOT organizovalo je interaktivni on line seminar o načinu ostvarivanja prava na poreske olakšice u okviru mjera koje je Vlada RS propisala radi prevazilaženja posljedica nastalih uslijed pandemije Corona virusa. Webinaru je prisustvovalo 55 učesnika, a na pitanja učesnika webinara su odgovarali direktor PU RS Goran Maričić i Persa Paić, pomoćnik direktora