BANJALUKA – Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT u saradnji sa Vladom Republike Srpske, učestvuje u organizaciji nagradne igre “10 računa izbroji i stan osvoji”. Priređivač nagradne igre je Vlada Republike Srpske, a glavna nagrade su  četri stana u Banja Luci. Siva (neformalna) ekonomija, kao paralelna aktivnost formalnoj (regularnoj) ekonomiji, postoji u razvijenim, ali i u

BEČIĆI – U Bečićima je počeo deveti samit ministara finansija, guvernera centralnih banaka i poreskih uprava zemalja zapadnog Balkana. Tema ovogodišnjeg samita je finansijska i monetarna stabilnost regiona u uslovima usporenog privrednog rasta u evrozoni. Organizator samita je Savez ekonomista Srbije, uz glavnog partnera NIN, a i ove godine institucionalni partner je Udruženje ekonomista Republike

JAHORINA – Na Jahorini je 23. i 24. aprila 2019. godine održan četvrti “Jahorina ekonomski forum” pod nazivom “Ekonomija novog doba – inovacije, digitalizacija i komunikacione tehnologije kao baza ekonomskog razvoja”. Ovogodišnji forum ikupio je 550 učesnika iz 14 zemalja. Događaj je pratilo 80 akreditovanih predstavnika medija. Forum je otvorio izvršni direktor Udruženja ekonomista Republike

Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT promovisalo je tokom ovogodišnjeg Jahorina ekonomskog foruma prvi broj stručnog časopisa Journal of Contemporary Economics. Časopis Journal of Contemporary Economics je međunarodno recenziran časopis, otvoren za saradnju sa istraživačima iz različitih oblasti ekonomske teorije i prakse. Tekstovi se objavljuju, u pravilu, na engleskom jeziku i na zvaničnim jezicima u Bosni

BANJALUKA – Ekonomski Fakultet Univerziteta u Banjaluci i Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT potpisali su sporazum o saradnji koji bi trebalo da doprinese unapređenju naučno-istraživačkog rada i praktičnog znanja studenata i rješavanju probleme u ekonomiji, a posebno realnom sektoru. Izvršni direktor Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT Saša Grabovac rekao je da su i do sada

BANJA LUKA – Povodom 44 godine rada Ekonomskog fakulteta promovisano je 148 diplomiranih ekonomista, dva diplomirana menadžera turizma, šest magistara ekonomskih nauka, pet magistara ekonomije, šest mastera. Udruženje Ekonomista Republike Srpske SWOT nagradilo je sa laptopom najboljeg diplomiranog studenta Dušicu Bosančić. Bosančićeva je rekla novinarima da je njen prosjek bio 9,8, poručivši da svaki student

Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT razvilo je novi edukativni program iz oblasti javnih nabavki. Edukativni program razvijen je za potrebe unaprijeđenja teorijskih i praktičnih zananja polaznika iz Ugovornih organa i Ponuđača u BiH. Nastavni ciklus obuhvata 4 jednodevna modula kojima su obuhvaćeni ključni elementi procesa javnih nabavki. Provođenje besplatnih edukacija omogućeno je uz finansijsku podršku

Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT na konferenciji održanoj u Hotelu Evropa u Sarajevu (29.11.2018.godine) prezentovalo je rezultate sprovedene studije u oblasti javnih nabavki u Bosni i Hercegovini. Konferencija je organizovana uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Učesnicima konferencije prezentovani su zaključci provedenih analiza stavova i mišljenja ugovornih organa i ponuđača u pogledu procesa javnih nabavki

Udruženje ekonomista RS SWOT tokom perioda avgust 2017. – septembar 2018. učestvovalo je u realizaciji projekta pod nazivom “Podrška ekonomskom razvoju u Bosni i Hercegovini kroz povećanje efikasnosti i efektivnosti prikupljanja poreza i njihovog upravljanja” zajedno sa partnerima na čijem čelu je bila revizorska kuća PwC. Projekat tehničke podrške je finansijski podržan od strane GGF

Udruženje ekonomista RS SWOT uskoro će započeti sa sprovođenjem obuke iz oblasti javnih nabavki za potrebe jačanja internih kapaciteta ugovornih organa i ponuđača u regiji Banja Luka. Obuka je planirana u okviru projekta “Jačanja učešća malih i srednjih preduzeća u sistemu javnih nabavki i kapaciteta lokalnih ugovornih organa u BiH”, i finansijski je podržana od